Iskušajte rad na interaktivnoj Gutenbergovoj preši.

Pomicanjem kursora, klikom, mijenjanjem položaja, okretanjem kotačića, razgledajte sve dijelove prvog tiskarskog stroja! Prijedlog - klinkite na full-screen gumb